İLHAM VEREN SUNUMLAR...

Tema: Asla Pes Etme!

Gezilecek Yerler

 Gezilecek Yerler

 Turistik ve Simgesel Yerler

Hunat Hatun Külliyesi,
 
Alaeddin Keykubad'ın karısı, II. Keyhüsrev'in annesi  Mahperi Hatun tarafından 1237-1246 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşan bu külliye, gerek genel görünüşü, gerekse yapılış şekliyle Anadolu'da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel ve en önemli örneklerinden biridir. Oturum alanı 2.203 metrekaredir.

Hunat_Hatun_Kulliyesi

Gevher Nesibe Hastahanesi,
 
Gıyaseddin Keyhüsrev 1204-1206 yılları arasında şifahaneyi, 1210-1214 yılları arasında da tıphaneyi yaptırır. Tıp medresesi ve uygulama birimi olan hastane şeklinde yapılan bina, medrese ile  birlikte altmış metre eninde ve kırk metre boyundadır. Tek kattan oluşur, 3 büyük salon, bir büyük ve iki küçük eyvan ve onüç odadan ibarettir. Kış aylarında ısınması merkezi ısıtma sistemi ile sağlanmıştır.

gevher_nesibe_sifahanesi

Kayseri Kalesi,
 
Kale günümüze kadar varlığını koruyan sonradan yapılan ekleriyle, tarihçilerin orta çağ diye adlandırdıkları bir devrin mimarisidir. XIV. yüzyılda inşa edilmiştir. Şehir merkezinde iç kale ve onu çevreleyen surların meydana getirdiği dış kale olmak üzere iki kale bulunmaktadır.


Kayseri-Kalesi-saimkamil

Selçuklu Müzesi,
 
Çifte Medrese” olarak da tanınan Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi, Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın kızı, Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine, kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1205-1206 yıllarında yaptırılmıştır. Sade mimarisiyle dikkat çeken külliye, Anadolu mimarlık tarihininin günümüze kalan en önemli yapılarındandır.
 

selcuklu-muzesi

Seyyid Burhaneddin Hz. Turbesi,
 
Seyyid Burhaneddin’in türbesi, Ankara Valisi Abidin Paşa’nın yardımı ile Kayseri Mutasarrıfı Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. Türbe kare planlı olup, kesme taştan yapılmış, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbe giriş kapısı dışındaki bölümler tonozlarla kubbeyi desteklemiştir. 

Seyyid-Burhaneddin